Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3 - 4

Uppdrag framtid – unga klimathjältar engagerar sig i miljöfrågor

Bockaraskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 7 november 2021

Under arbetet ”Uppdrag framtid” möter vi barn och vuxna som aktivt och handlingskraftigt jobbar för att påverka sin omgivning för en hållbar framtid. Vi kommer att titta på sex fristående program från utbildningsradion och varje program är kopplat till några av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling samt det centrala innehållet i flera ämnens kursplaner. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, moral, delaktighet, jämställdhet, samhälleliga intressekonflikter och människors relation till naturen.

Syfte
Syftet och målet med arbetsområdet är att inspirera elever till handlingskraft med avsikt att påverka omgivningen för en hållbar framtid. Kunskaper från de olika avsnitten och handlingskraften från uppdragen kan generera, utveckla och förändra värderingar samt skapa hopp för en hållbar utveckling.

Mål
- Jag har lärt mig mer om hur jag kan ta ansvar för och påverka min närmiljö

- Jag har lärt mig mer om vilka miljöfrågor som är viktiga för världen

- Jag har lärt mig mer om Agenda 2030 och FNs globala miljömål

- Jag har lärt mig mer om hur våra sopor tas omhand och hur man kan sortera sopor

- Jag har utvecklat min förmåga att samtala och diskutera

- Jag har lärt mig nya ord och begrepp

Hur vet jag att eleven nått målen?
Genom att de deltagit i diskussioner och gruppövningar.
Genom att de använder flera av de begrepp vi har arbetat med i tal och/eller skrift.
Genom att de visar engagemang för miljöfrågor

Begrepp/Svåra ord
mikroplaster, forskare,  fossila bränslen, växthusgas, atmosfären, klimatförändringar, havsnivå, återanvända, jordbruk, vattenresurser, produkt, kemikalier, transportera, konsumtion, påverka, förmedla, rättigheter, medborgare, tillstånd, alger, balans, näringsrik, mineraler, gro, (att) beta 

Arbetsmetod:
- Gemensamma genomgångar före och efter filmerna.
- Samtal i grupp och i par
- Läxor, t.ex. undersöka vad som slängs mest hemma och hur man sopsorterar
- Filmer
- Tillfälle för klassen att själva plocka skräp i skolans närområde

Tidsåtgång: ca 10 lektioner

 

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback