Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Faktatext- Stormaktstiden

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Under några veckor kommer vi att arbeta med att skriva faktatexter. Du kommer att få skriva en faktatext om en historisk person som levde under den svenska stormaktstiden.

Ämne: Svenska     Arbetsområde: Stormaktstiden- faktatext     Tidsperiod: 38-41

Syfte:    Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att skapa och bearbeta texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Mål: När arbetsområdet är slut ska du ha sökt information från olika typer av källor samt skrivit en beskrivande text om en historisk person som levde under Sveriges stormaktstid. Du ska dessutom ha tillverkat ett porträtt av samma person.

Metod:

Genomgång faktatext

Skriva faktatext om en historisk person som levde under Sveriges stormaktstid

Söka fakta från olika källor

Tillverka ett porträtt av din historiska person

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Checklista, exempeltext.

Formativ undervisning: Återkoppling under arbetets gång.

Delaktighet/inflytande: Val av källor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunskapskrav

                    E                                                        C                                                             A

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. 

 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 

 

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

leven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. 

 

Utvärdering efter arbetsområdet: Muntlig utvärdering

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Faktatext- Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback