Skolbanken Logo
Skolbanken

Planeringsmall Vindö och Blidö, reviderad mars 22

Vindö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 september 2023

Här kan ni planera hur ni lägger upp undervisningen för att nå målen. I arbetslaget för ni en dialog kring vilka mål ni har i fokus från Läroplanen som ni sedan kan koppla direkt. Det kan innebära att nya mål tas ut veckovis eller arbetas med under längre tid.

Forskning pekar på att en central byggsten för barns lärande är en utvecklad lärandeidentitet. Helsingborgs stad har beslutat att för en mer likvärdig bedömningen av förskolornas kvalité och måluppfyllelse, centralt följa upp förutsättningarna för barnen att utveckla en god lärandeidentitet.

Målkriterierna är:

för fram åsikter och tankar för att påverka sin situation

uttrycker sitt eget perspektiv och förstå andras

samspelar och samarbetar med andra

gör egna val

resonerar och provar utifrån hypoteser

fördjupar sig över tid i samma aktivitet

provar nytt

uttrycker sina inre bilder

tar initiativ till och i lek

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

 

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter