Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Målområde: Måltider.

Björkängen förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Måltider

rskolePedagogisk Planering (FÖPP) 

PLANERING FÖR Måltider

Skriv vilket område planeringen gäller ex socialt samspel, rutiner, ämneskunskaper.

1. Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå, förstå? 

 

Syfte 

Varför är kunskapen viktig?

 

Att skapa en positiv och trygg matsituation där barnen utvecklar självständighet.

 

 

Mål (Lpfö 18)

 1-2 mål från Lpfö 18, 

 

•  identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,  

• självständighet och tillit till sin egen förmåga 

 

 

 

 

 

Barnens intressen, initiativ, behov 

                   

Vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? 

 

Vilket tema/projekt ska presenteras för barnen?

 

En trygg och lärorik matsituation. 

 

Förståelse 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Att det är en positiv situation där barnen vet vad som förväntas av dem och hur de kan hantera situationen på ett lärorikt sätt

 

 

Förmågor 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Hantera bestick, glas, lära sig äta med dessa på egen hand. Ta mat från buffen. Duka av. Be om mer mat. Visa vad de tycker om / inte tycker om. Lära sig att prova nya smaker.

 

Pedagogernas förhållningssätt 

 

Vilka förhållningssätt behöver pedagogerna ha för att lärande ska ske i barngruppen?

 

 

Vi pedagoger har som uppgift att uppmuntra barnen att våga smaka nya smaker. Stötta barnen i att utveckla ovanstående förmågor. Ha ett lugnt och positivt förhållningssätt i situationen och ställa rimliga krav utifrån barnens olika  förutsättningar. Skapa en positiv stämning kring matsituationen. Prata med barnen om maten på ett positivt sätt.

 

 

2. Utvärdering: Hur vet vi att utbildningen bidrar till barnens lärande och förståelse? 

 

Kriterier

 

Vad ska utvärderas? 

 

 

 

 Hur visar barnen att de känner sig trygga och positiva i matsituationen och ser vi att de utvecklar förmågor enligt ovan? Pedagogernas förhållningssätt i situationen. Kontexten, Var sitter barnen i förhållande till varandra?  Ställer vi rimliga krav?

Utvärderingssätt 

 

Hur och när ska utvärderingen genomföras?

 

 

  

 Fortlöpande

3. Aktivitetsplan: Hur ska området påbörjas? Vilka tankar om eventuell fortsättning har vi? 

 

Aktiviteter

 

Vilka aktiviteter genomförs? 

 

 

 Tre måltider varje dag, frukost, lunch och mellanmål

 

Formativ uppföljning (observation, dokumentation) 

 

Hur följs barnens idéer, hypoteser, tankar och teorier upp för att påverka fortsatt undervisning?

 

 

 

 

Vi använder observationskarta och även film. 

Lärandemiljö  

(kontext, material och tekniker, samverkan och samlärande mellan barnen) 

Kontext 

 

 

 

Material och tekniker

 

 

Samverkan och samlärande mellan barnen. 

 

 

 

 

Referens:  
Pihlgren, A. S. (2017). Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer. Stockholm: Natur och kultur. Sid 134-180. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback