Skolbanken Logo
Skolbanken

Saga

Ulleviskolan - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 28 september 2022

I detta arbetsområde kommer du att få lyssna till olika klassiska sagor och andra böcker.

Vad vi ska lära oss:

Du ska få lyssna och lära dig att känna igen några klassiska sagor.

Hur vi ska lära oss:

Du kommer att få lyssna på sagor som vi dramatiserar och visualiserar. 

Det här ska bedömas:

Att du har förstått ett visst innehåll i sagan.

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig:

saga

Så här kommer du att visa att du har lärt dig:

Du kommer att få visa att du har förstått ett visst innehåll i sagan genom att vi pratar om sagan och vad den handlar om.


Läroplanskopplingar

Kommunikation i olika sammanhang. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter samt att tolka andras uttryck.

Bokstavsformer och sambandet mellan ljud och bokstav utifrån elevens erfarenhet och intresse. Strategier för att avkoda och förstå enkla ord.

Kommunikation om innehållet i olika texter.

Skönlitteratur för barn. Rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande och förklarande texter.

Eleven deltar i läsrelaterade aktiviteter. Eleven reagerar igenkännande på och deltar i kommunikation om innehållet i olika texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback