Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Spanska åk 6 - Gracias 6, kapitel 1-4 HT 2021

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 23 oktober 2021

¡Hola y bienvenidos a la clase de Español! Hej och välkomna till Spanskalektionen! Vi arbetar med läroböckerna Gracias 6, kap. 1-4. Vi tränar spanskt uttal, spanska bokstäver och räkneord 1-13. Kunna berätta om sig själv och kunna ställa frågor. Ord för djur och färger och sporter.

Vi arbetar med

- texter på spanska och skriftliga och digitala uppgifter.

- Muntliga uppgifter.

- hör- och läsförståelseuppgifter

 

Konkreta mål

Muntligt och skriftligt på spanska kunna:

Fråga och svara om namn på huvudstäder/länder.

 

Berätta lite om Spanien

 

Berätta om sig själv; namn, ålder, var man bor, när man fyller år, vad man tycker om och inte tycker om.

 

Berätta om favoritfärg och favoritsport.

 

Fråga hur någon mår och fråga om namn, ålder, var någon bor, om födelsedag, vad någon tycker om.

 

Ord för djur, färger, sporter.

 

 

verb i presens, personalpronomen, artikel , substantiv, adjektiv

 

Visa förståelse för talad spanska

 

Bedömning sker utifrån 

 

- arbetet under lektionstid.

 

- ditt muntliga och skriftliga innehåll i muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.

 

- hur väl du uttrycker dig i tal och skrift.

 

- Inlämningsuppgifter

 

- skriftliga läxförhör och prov.

- hur väl du visar att du kan läsa och förstå texter på spanska, förstå talad spanska och kan använda spanskt uttal.

 

- hur väl du visar att du förstår innehållet i texter och i talad spanska.

 

- hörförståelse förmåga genom att lösa hörförståelse uppgifter

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.

Olika former av samtal och dialoger.

Sånger och ramsor.

Enkel information och enkla meddelanden.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.

Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.

Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.

Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback