Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

5 - 0

Att sammanfatta text

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 september 2021

Det är svårt att sammanfatta och ”skala en text”. Därför fordrar det mycket träning, gemensamt analyserande av delar och helhet för att eleverna ska få en känsla vad det centrala i texten verkligen är. Vem handlar det om? Var utspelar sig handlingen? Vilken är intrigen?

Hur?

 

Gemensamt:

 • Vad kan vi redan om ämnet? Sammanfatta i mindmap.
 • Läsa rubriker, undertexter, titta på bilder, läsa bildtext för att sedan leta upp nyckelord.
 • Fyll på mindmap med annan färg, ny info.
 • Läs texten gemensamt.
 • Använd nyckelorden och skriv sammanfattning.

Enskilt eller i smågrupper:

 • Läs texten.
 • Sammanfatta texten med hjälp av bilder.
 • Skriv en gemensam sammanfattande text i par.
 • Granska och ta bort onödig information.

Vad?

 •  Svenska- Dexter Olsson.
 • Historia - Diverse texter om Vasatiden.
 • No - Diverse texter om kroppens organ.

Bedömning

 • Gemensamma aktiviteter. 
 • Producerade texter.

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter