Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Konsten att berätta

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 september 2021

Om du gillar att hitta på fantasifulla berättelser kommer du att gilla detta arbetsområde! Du ska nämligen få lära dig mer om sagor och få skriva en egen saga. För att du ska kunna skriva en saga kommer du att få lära dig hur en saga är uppbyggd. Drakar, troll, prinsessor, häxor, magiska löv, kungar, gåtor och slott - detta är några av de sagoingredienserna du kan använda dig av när du ska koka ihop din saga.

Arbetsområde:  Ca vecka 41-46  

Konsten att berätta

Centralt innehåll och aktiviteter:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Du kommer att:

möta muntliga berättelser från olika tider och kulturer

lära dig vad som kännetecknar en bra berättare

läsa folksagor och konstsagor och lära dig vad som är typiskt för en saga

ta reda på mer information om en sagoberättare eller sagoförfattare

skriva en egen saga med de typiska sagodragen

lära dig hur man skriver en bra berättelse

Kunskapskrav:

Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi

Tolka och resonera om texters budskap

Skriva olika texter med språklig variation

Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar

Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons

Bedömningstillfällen/utvärdering:

Bedömning/utvärdering sker löpande under arbetets gång; både muntligt och skriftligt.

Skriva en egen saga med de typiska sagodragen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Saga: Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva
Uppgifter
Uppgift Saga

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback