Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kroppen

Förskolan Tanden, Umeå · Senast uppdaterad: 11 november 2021

Vårt utvecklingsområde är barns världar. Vi kommer att arbeta med detta genom att utgå från vårt tema Kroppen.

Projekt: Kroppen

 

Efter observationer av vår barngrupp under introduktionsperioden har vi sett ett stort intresse hos barnen gällande kroppen. De uppmärksammar kroppens olika delar och funktioner i vår Sjukhusmiljö. Vi ser även att de har en stor lust och behov av rörelse och fysisk aktivitet. Därför kommer vi i ett projektarbete att arbeta vidare med kroppen.

Mål: 

  • Barnen ska ges förutsättningar för att få uppleva rörelseglädje.
  • Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
  • Barnen ska känna tillit till sin egen förmåga och våga delta.
  • Öka barnens förståelse för kroppens olika delar, kunna benämna och/eller visa var de sitter.

Undervisningsaktiviteter:

 • Vilken barngrupp riktar sig planeringen till?
  • Alla Snäckans barn
 • Vad ska göras i planerade aktiviteter?
  • Dans och rörelseövningar
  • Hinderbanor
  • Barnyoga
  • Prepositionsövningar
  • Arbeta med kroppens olika delar
  • Integrera barnens och vårdnadshavares modersmål.
  • Rita av kroppen i full storlek
 • Vad ska göras i vardagen i rutinsituationer och i spontant uppkomna aktiviteter, det som fångas i stunden?
  • Finmotorik och koordination:
   • pussla
   • trä pärlor, lägga pärlplatta
   • klippa
   • rita
  • Rutinsituationer:
   • påklädning
   • maten
   • samling
  • Anpassade lärmiljöer på avdelningen
   • Sjukhuset
   • Dans och rörelse
  • Sagor
  • Rörsellekar
  • Dans efter QR-koder
  • Sånger och ramsor

Dokumentation

 • Vad ska dokumenteras?
  • Hur barnen använder sina kroppar i leken och i planerade aktiviteter.
 • Hur ska personalen dokumentera?
  • Observationer över vad barnen gör och säger i de olika lärmiljöerna.
  • Lärloggar på Unikum med text och foton.
  • En processvägg skapas i hallen.

Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback