Skolbanken Logo
Skolbanken

Rubinens bokklubb

224431 Förskolan Rosteriet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 24 september 2021

Rubinen har en bokklubb där vi har boksamtal i smågrupper.

Utbildningsplan (Projektplan)

 

Varför startar detta projekt? 

Vi ville att inte bokläsandet bara skulle bli en mysig stund och en spontanaktivitet eller mellanaktivitet.

Vi såg ett behov i barngruppen att hjälpa barnen att upptäcka böcker och ge utrymme till reflektion.

Att alla barn får möjlighet till detta, och inte bara de barn som själva dras till att titta i böcker och lyssna på böcker.

Under höstterminen kommer vi i arbetslaget att gå på föreläsning om högläsning av bilderböcker och boksamtal.

 

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

När vi har högläsning är barnen intresserade och tycker om att lyssna. Barnen kommer med egna böcker och frågar om vi pedagoger kan läsa för dem. 

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Att skapa spänning och lust till böcker och läsning. Att "äntligen är det bokklubb igen"!

Att en bok inte tar slut bara för att vi läst klart den. Den fortsätter i tankarna och i verksamheten och kan utvecklas vidare.

Att få barnen att känna att de får tid att stanna upp i boken genom att vi har mindre grupper. Att alla barnen känner att de får talutrymme och får ses och höras.

Att utveckla sitt reflekterande och förmåga att associera till egna erfarenheter och livssituation.

Att utveckla sitt förmedlande av ens tankar och reflektioner till varandra.

 

 

Vad i förskolans läroplan stödjer vi oss på? 

 

 Se kopplingar till läroplanen nedan.

 

Undervisningsplan

 

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

En gång i veckan med tre fasta smågrupper. För att inte samma grupp ska få läsa veckans bok först varje vecka, blandar vi vilken grupp på vilken dag. Vi ser också till vilka barn som är närvarande den dagen och att de kan få gästa en annan grupp om möjligt.

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

 

Vi  har en färdigskriven mall som vi följer. Där finns återkommande frågor utifrån boken, såsom hur boken började och hur boken slutade. I mallen står också följande förberedelser för att alla i arbetslaget ska kunna göra aktiviteten:

Förberedelse innan:

·       Välja ut en passande bok (plus en plan B-bok)

·       Läsa boken själv innan

·       Tänka ut vilket som kan vara veckans ord utifrån boken.

     Visa och träna veckans ord på Teckenspråk genom att använda Teckenspråksappen.

·       Ta fram material för att rita efteråt.

 

·       Ha med denna mall för att dokumentera, samt ev. foto-dokumentation

 

Sedan har vi även papper och pennor för att illustrera utifrån boken.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barnen, utefter tre fast smågrupper med 6-7 barn i varje grupp (grön, gul, röd). En pedagog håller i detta, samt att vi roterar att hålla i projektet på tre pedagoger.

 

Hur ska projektet dokumenteras?

Genom för förskrivna mall, kamera och vid behov anteckningar vid sidan av.

 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom att vi har smågrupper på 6-7 barn kan vi lättare se vilka som tagit in boken när vi har boksamtal. Fler barn vågar också ta utrymme att prata som de kanske inte vill i hela barngruppen. Lärprocesserna synliggörs genom våra dokumentationer och vidare genom gemensamma och individuella lärloggar på Skolplattformen.

 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

  • Läsa en bok som vi pedagoger har valt, utefter vad vi håller på med just nu, aktuella händelser, eller något vi sett i barngruppen som behöver lyftas.
  • Att vi lägger tid på själva boken som sådan. Gå igenom titel, författare, läsa baksidan på boken.
  • Att barnen får samtala och reflektera kring bokens handling.
  • Att vi lyfter "veckans ord", ett ord hämtat från boken.
  • Att barnen får rita något utifrån boken
  • Att bokens omslag kopieras, skrivs ut och hängs upp på väggen, så att barnen även senare kan återkoppla och prata kring boken i spontana möten, lekar m.m.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter