Skolbanken Logo
Skolbanken

Utflykter

Råå Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 30 september 2021

När tillfälle ges kommer vi att bege oss iväg på lite utflykter för att bekanta oss med vår närmiljö.

Vad ska läras ut? 

• Utveckla talspråk och ordförråd samt leka med ord, berätta, uttrycka, ställa frågor, argumentera och kommunicera.

• Utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp.

• Utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Vad är syftet?

Vårt syfte med utflykter är att barnen ska få möjlighet att upptäcka en annan miljö utanför förskolan. Detta kommer vi att göra genom att vi bl a introducerar hur vi går och beter oss i trafiken, lär oss att använda kroppen och bli uthålliga genom att vi går en liten sträcka i början för att sedan utöka och bli lite mer uthållig men vi kommer även att upptäcka vår miljö genom årstidernas olika skiftningar samt att vi skapar en gemenskap i gruppen där vi samtalar om allt som känns relevant för våra barn. Vi använder oss också av våra kunskaper i vårt språk för att tala om vad som händer omkring oss, ex vi pratar om färger på bilar, bussar etc samt räknar hur många bilar som exempelvis står parkerade. Genom att vi samtalar med barnen om saker som sker i vår omgivning får barnen kunskaper om lätta matematiska begrepp samt sitt språk med hjälp och stöd från oss pedagoger.

”Det behövs mer grovmotorisk träning i förskolan menar Ingegerd Ericsson, doktor i pedagogik och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hon har forskat om motorikens betydelse för koncentrationsförmågan och inlärningen. Idag är det vetenskapligt klarlagt att bättre grovmotorik ger bättre detaljminne och finmotorik och att det finns ett signifikant samband mellan rörelse och inlärning av matematik och språk” - Ingegerd Ericsson, doktor i pedagogik och lektor i Idrottsvetenskap Malmö högskola 

Hur ska detta genomföras?

Vi kommer att bege oss ut en gång i veckan där barnen får kunskap om trafik och använda sin motorik för att öva upp sin uthållighet genom att själv få promenera och upptäcka samt att deras språkkunskaper och matematiska begrepp övas upp. 

Hur reflekterar vi?

En reflektion görs med barnen där vi sedan under t ex en måltid kan samtala om vad vi såg och upplevde under utflykten. En reflektion görs i arbetslaget och vidare i dokumentation.

För vem/vilka ska detta vara för?

Det här gäller för samtliga barn.

Vem ansvarar för genomförande?

Aya, Karolina och Jenny ansvarar för att det genomförs.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter