Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ELRELF0

Kursplanering: Elkraftteknik

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Elkraftteknik

Kursplanering

Varje fredag under schemalagd tid träffas vi för uppföljning och genomgång av studierna.

Alla lektioner återfinns i Classroom.

Vissa delar kommer göras praktiskt hos Elprogrammet.

Länk till Skolverket.

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DELR%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor4 

 

Övningsdag elkraftteknik 1:a april 9:00-14:20.
Examinationsdag elkraftteknik 22:a april. 9:00-14:20
Genomförs hos Elprogrammet.


Läroplanskopplingar

Anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning.

Montering och flyttning i befintliga gruppledningar.

Elmotorer med enklare tillhörande startutrustningar.

Kopplingsutrustningar, apparatskåp och enklare styrutrustning.

Förläggning och anslutning av ledningar.

Ritning och schemaläsning inom området.

Föreskrifter, standarder och bestämmelser enligt gällande behörighet.

Olika materials egenskaper och kapslingsklasser.

Mätning av vanligt förekommande elektriska storheter.

Begreppen elkvalitet och elektromagnetisk kompatibilitet.

Felsökning och underhåll av befintlig elutrustning.

Personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål och arbete nära spänning samt elfara för personer och egendom.

Kontroll inför drifttagning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter