Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Ap Samspel & samarbete Myran

Knalleborgs förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Genom att få öva i små sammanhang där man kan få möjlighet att känna glädje och gemenskap när vi förhåller oss till varandra i leken skapar vi förutsättningar där vi övar vår lekstyrka

Koppla även Pp normer o värden


Aktivitet:
 

Samspel o samarbete i liten grupp 2 -3 barn 1 pedagog,
använder hela tiden Takk till fokusord.
fokusord under alla aktiviteter -  hjälpa, stopp, nej, ja, titta, lyssna, vänta, låna
övriga fokusord är avhängigt material/ situation. 

Ex sampel & samarbete kring;

-Det stora mjuka Legot
Vi fokuserar på att visa hur man kan använda materialet, plockar först bort de små magnetiska klossarna. Hur kan vi bygga torn tillsammans. Fokusord-Bygga. Leda, backa, härma osv.

-  Ficklamporna.
Var - i rullarummet. Hur-vi förbereder tillsammans drar ned rullgardin, släcker lampan. Vi väljer färg i taket. Använder fokustecken vi valt som ex för lampa, de färger vi pratar om. Lyfta olika barn, göra lika härma. Leda, backa härma osv.

-Sjunger tillsammans
ex med storsjalen. stor våg… gör ihop uppmärksamma på att vi gör tillsammans…


Mål (vad?): 

Skapa intresse för att det är roligt att göra tillsammans genom det material/ de aktiviteter vi gör. Skapa och bygga vidare på våra relationer till varandra, såväl barn til barn som barn till vuxen. H

öva samspel och samarbete,

- lyssna och förhandla

- låna - ge och få tillbaka 

- få en förförståelse för hur man kan påverka, föra fram sin idé

 

 

Syfte (varför?): 

 

Genom att  få öva i små sammanhang där man kan få möjlighet att känna glädje och gemenskap när vi förhåller oss till varandra i leken skapar vi förutsättningar där vi övar vår lekstyrka. 

Skapa goda förutsättningar för relationsskapande, gemenskap kompisanda,

 

Organisation (hur?):  

i smågrupper , planerat våra tvärgrupper på tisdagar samt  när ena delen av gruppen projektar  och även spontant.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback