Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Krönikor 8D och 8E

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

En krönika kan vara både underhållande och allvarlig. Skribentens personliga tankar och åsikter varvas med mer allmänna händelser. Med hjälp av spännande beskrivningar och nyskapande språk lyckas krönikören få sina läsare att känna igen sig eller se på situationen med nya ögon. En krönika kan skrivas ganska fritt, men vissa punkter kan vara bra att tänka på. I detta moment ska du få lära dig att känna igen och använda dessa för att slutligen skriva en egen krönika.

 Vi kommer att inleda med att läsa och analysera olika krönikor. I samband med läsningen går vi även igenom referatteknik och hur man skriver ett referat för att ni sedan ska få skriva ett referat av en valfri krönika. 

Därefter lär vi oss hur en krönika är uppbyggd och slutligen får ni skriva egna krönikor.

I detta arbetsområde kommer vi också att arbeta med textbearbetning och kamratrespons Den färdiga krönikan kommer att läsas upp i en mindre grupp av elever. 

Mål för arbetsområdet

·         Känna till hur en krönika är uppbyggd

·         Kunna skriva ett referat av valfri krönika

·        Kunna skriva en egen krönika om ett aktuellt ämne

 

Undervisning

Du kommer att få:

·         Läsa några olika krönikor och titta på vad som kännetecknar en krönika

·         Arbeta med läsförståelse och analys kopplat till olika krönikor

·         Genomgång av hur en krönika är uppbyggd 

 

·         Genomgång av hur man refererar och skriver ett referat

 

·         Skriva ett referat av valfri krönika. 

·         Arbeta med olika strategier för att utveckla idéer till en egen krönika

·         Skriva en egen krönika

·         Arbeta med kamratrespons och bearbetning av text

 

 

Bedömning

Under detta moment kommer huvudsakligen följande att bedömas:

·         Din förståelse av krönikorna du läser.

·         Din förmåga att reflektera och tycka kring innehåll, språk och stil i olika krönikor samt återkoppla till egna erfarenheter.

·         Din förmåga att uttrycka egna åsikter i skrift.

·         Din förmåga att referera och återge andras åsikter i skrift.

·         Din förmåga att utveckla ditt eget skrivande i olika genrer.

·         Din förmåga att skriva enligt gällande skrivregler.

·         Din förmåga att bearbeta dina texter utifrån den respons du får av kompisar och lärare.

·         Din förmåga att samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument.

·         Din förmåga att förbereda och göra muntliga presentationer.

  

Bedömningsunderlag:

Underlag för bedömningen av arbetet kommer att vara:

·         Dina uppgiftssvar 

·         Ditt deltagande i samtal och diskussioner om krönikor och referat

·         Ditt referat av valfri krönika

·         Din egen krönika

·         Ditt arbeta med kamratrespons och bearbetning av text

 

Användbara länkar och filmer:

Orka plugga: Krönikor

https://www.youtube.com/watch?v=hGrggJLHQgQ

 Orka plugga: Referat

https://www.youtube.com/watch?v=aJMI7dpZ72I

Genomgång med ljud:

https://www.youtube.com/watch?v=T3YZiME37dk&feature=player_embedded_uturn

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd krönika
Referat
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback