Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagsaktivitet

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig att utveckla ett samhälle som präglas av av demokratiska värden är ett gemensamt ansvar. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig sig i en allt mer globaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande

Vad kommer vi att arbeta med:

Du kommer att efter din förmåga att;

- välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön

 - undersöka närmiljön och dess natur

 - undersöka olika religioner

 - reflektera över demokratiska värden

 - använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområden

 

 


Läroplanskopplingar

Några enkla metoder för matlagning, däribland bakning.

Redskap som används vid tillagning av måltider och hur de används på ett säkert och funktionellt sätt.

Hushållning med livsmedel.

Rutiner för hygien och rengöring.

Moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Grundläggande demokratiska principer och hur demokratiska beslut fattas i skolan.

Platser i närmiljön som har betydelse för eleverna.

Några religiösa högtider och symboler.

Centrala samhällsfunktioner i närsamhället, till exempel räddningstjänst och bibliotek.

Yrken och verksamheter i samhället.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information. Några olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback