Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F - 6

Stygnövningar åk 3

Sta Gertrud skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Stygnövningar- Brodera, förstygn, efterstygn. Knut, få i tråd i nål ögat sy en knapp.

Stygnövningar- Broderi

Knut, få i tråd i nål ögat.

De ska eleven kunna

Att du ska utveckla din finmotorik, att du ska prova olika sätt att sy för hand, att du ska känna till materialets ursprung, att du ska kunna använda redskap för handsömnad. Att du ska öva upp din förmåga att följa instruktioner. Att du ska öva upp din förmåga att utvärdera ditt eget lärande.

 

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ska prova olika sorters stygn

Vi ska prata om materialet vi använder

Vi ska prata om redskapen

Vi följer muntliga och skriftliga instruktioner.

Vi skriver i slöjdloggen varje lektion för att öva upp utvärdering av eget lärande.

  

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback