Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

KROPPEN

Förskolan Slättaskogen, Falun · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi kommer tillsammans med barnen reflektera över hur kroppen fungerar och ser ut. Tillsammans kan vi lära oss många olika begrepp och arbeta med projekt hälsa genom att få mer kunskap om kroppen.

Vi kommer arbeta i mindre grupper och lära känna kroppens utseende och funktioner på flera olika sätt. 

Vi sjunger om kroppen på samlingarna och vi vill fortsätta utforska kroppen i både rörelserummet som vi har på förskolan och även i ateljén.

I ateljén vill vi börja med att rita av barnens form på hela kroppen och under terminens gång fylla på med de olika egenskaperna som barnen har. Vilken ögonfärg har barnet? Hur ser håret ut? Var sitter knäna? Varför har vi en mage? Hur kommer det sig att vi ser olika ut? Vilka olika funktioner har kroppen? Det finns många olika frågor vi kan ta vara på och utforska vidare tillsammans med barnen. 

Vi tänker att vi strävar mot många mål, men vi kommer inte aktivt arbeta mot alla mål samtidigt utan de kommer delas upp i de olika områden vi fokuserar på. Vi tänker att ännu fler mål kan ingå i detta projekt, men det kommer tiden och barnens intressen, behov och delaktighet att påverka framöver. 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback