Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska -Strategier för läsförståelse

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 september 2021

Eleven får i detta arbetsområde möjlighet att lära sig olika strategier för läsförståelse. Detta med utgångspunkt från de olika karaktärer som ingår i arbetsboken Diamantjakten. Karaktärerna ger olika uppdrag att fokusera på under läsningen. Under perioden tränar vi på förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

 

Period - v 39-43

 

Arbetssätt - Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp. Varje vecka presenteras en ny karaktär med ett särskilt uppdrag som du ska ta dig an under läsningen. Sista delen av perioden används alla karaktärer för att lösa läsuppdragen.

 

Centralt innehåll-gemensam och enskild läsning.

                            -sambandet mellan ljud och bokstav.

                            -strategier för att avkoda,förstå och tolka ord,begrepp och texter.

                            -återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna.

                            -grundläggande textbearbetning

 

Mål efter avslutat arbetsområde

                            -du kan använda dig av olika lässtrategier för grundläggande läsförståelse

                            -du återger delar av textinnehållet

                            -du kan göra en enklare textanalys

     

 

 

 

Utvärderingsformer -Löpande bedömning

                                  -genom att besvara frågor till texter

                                  -återger delar av texter

                                  -gör enklare textanalys

                                  -detta görs löpande muntligt och skriftligt även digitalt

 

Preliminär veckoplanering v39- presenteras spågumman/förutspå ställa hypoteser

                                           v40-presentera frågeapan/ställa frågor

                                           v41-presentera fröken detektiv/reder ut otydligheter såsom nya ord och begrepp

                                           v42-presentera cowboy Jim/fångar in det viktigaste och sammanfattar

                                           v43-alla strategier används i olika texter

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter