Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Bygg en ficklampa

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 29 september 2021

I detta arbete ska du ta tillvara på det du lärt dig om elektricitet och bygga en egen ficklampa. Den ska gå att hålla i handen och den ska gå att tända och släcka utan att ta bort några sladdar eller batterier.

Mål med arbetet 

Genom arbetet med att bygga era egna ficklampor vill jag att du ska bli bättre på att:

 • våga pröva nya metoder och testa nya lösningar
 • arbeta tillsammans med andra
 • utforma idéer till lösningar
 • göra tydliga skisser på dina/era idéer
 • utforma tekniska lösningar efter dina och/eller dina kamraters idéer
 • använda dig av rätt begrepp för att alla ska ha lättare att förstå varandra

Frågeställningar

 • Vad behöver ni för material och hur ska ni få tag i det?
 • Hur ska ficklampan vara konstruerad för att fungera på ett smidigt sätt?
 • Hur ska ficklampan se ut?

Begrepp

 • Modell
 • Design
 • Sluten krets
 • Strömkälla
 • Ledare
 • Isolator
 • Pluspol
 • Minuspol
 • Strömbrytare
 • Reflektor

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi arbetar i lärpar.

 • Först kommer ni att få rita en egen skiss över hur ni vill bygga er ficklampa. Ni får söka information var ni vill och hur mycket ni vill. Härma gärna bra idéer, men se till att göra den personlig också. Det ska gå att tända och släcka ficklampanJag vill ha in en skiss över hur ficklampan ska vara byggd, en förteckning över vilket material ni behöver samt ett kopplingsschema. (Tänk på att diskutera era olika idéer och berätta om fördelarna med just er modell men också på att lyssna på om kamraterna i gruppen har en bättre lösning. Det är viktigt att både kunna framhålla sina egna idéer och att kunna kompromissa.

 • När vi fått fram material till er ficklampa ska ni bygga den. Det gör inget om ni ändrar saker på vägen, men kom ihåg att jag vill ha in nya skisser och kopplingsschema så att jag vet hur ni har tänkt.

 • När ficklampan är klar vill jag att ni presenterar er ficklampa för klassen och berättar hur ni har tänkt, vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Jag vill att ni berättar om ni har ändrat er under vägen, hur och varför. Jag vill självklart också att ni här visar upp er ficklampa och berättar varför den är så bra. 

Planerad tidsåtgång:

Den tid ni har till förfogande och förslag på tidsanvändning:

Tis 28/9 (70 min): Arbetet presenteras och ni kan påbörja era skisser. Skissarbete, kopplingsschema och materialförteckning

Tis 5/10 (70 min): Skissarbete, kopplingsschema och materialförteckning. Konstruktion

Tors 7/10 (70 min) Konstruktion

Tis 12/10 (70 min) Redovisning

Visa din kunskap - bedömning

 • Se matris nedan.

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
Arbetsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback