Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favoritmatematik 2A

Danholnsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 27 september 2021

Meningen med matten är att alla elever ska upptäcka hur spännande det kan vara med alla siffror, tal och mönster.

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig:

  • talen 0-100
  • addera och subtrahera ental och tiotal
  • addition och subtraktion med tiotalsövergång
  • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
  • multiplikation med 2, 5 och 10
  • delnings- och innehållsdivision
  • tal i bråkform
  • formulera matematiska uttryck
  • matematiska begrepp;  algebra, addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, division m.m.
  • lösa problemlösningsuppgifter enligt EPA modellen. ( Enskilt, Par, Alla)

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på chromebook och på arbetsblad.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid.


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback