Skolbanken Logo
Skolbanken

Rutan & Randan

Sommarlust förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 september 2021

Vi kommer utgå från materialet "Rutan och Randan" för att väcka barnens intresse för matematik.

Nulägesbeskrivning:

Vi är en småbarnsavdelning med barn mellan 1-3 år. Vi kommer att utgå från materialet "Rutan och Randan" i det tematiska arbetet. Med hjälp av figurerna ska vi väcka barnens intresse för matematik. 

Metod:

Vi tänker dela in barngruppen i mindre grupper, men också arbeta i tvärgrupper tillsammans med en annan småbarnsavdelning. Detta för att öka möjligheten att möta barnen i deras förmågor och utvecklingsbehov. Vi vill också stärka barnens sociala och språkliga utveckling i såväl den lilla som stora gruppen.

Vi kommer arbeta med konkret material, bildstöd, TAKK och andra digitala verktyg. 

Förskolans prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje enskilt barn förutsättningar att utveckla...

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt.

Konkretisering av mål:

När vi ser att barnet...

  • spontant i lek bygger mönster, ordning, antal och mängder.
  • använder matematiska begrepp verbalt eller med hjälp av AKK.
  • kan sätta ord på siffra/siffror.
  • kan sätta siffra/siffror i ordning.
  • ser samband/olikheter på mönster, former, mängder.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback