Skolbanken Logo
Skolbanken

Krusbäret v.39

Påarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 september 2021

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål:

Ge barnen ökade kunskaper inom matematik

Ge barnen möjlighet att delta i olika aktiviteter som rörelse och skapande 

Utveckla barnens förståelse för naturvetenskap 

 

Syfte: 

Att barnen ska få ökade kunskaper för matematikens grunder 

Att ge barnen trygghet i gruppen genom att ge dem varierande aktiviteter för att öka samspelet i gruppen

Att öka förståelsen kring vad som händer ute i naturen 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter