Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Skrin åk.9

Centralskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 28 september 2021

Att tillverka ett skrin innebär många spännande samt avancerade moment. Du kommer att använda olika tekniker för att färdigställa ditt unika skrin. Jag vill att du i slutänden känner dig stolt som medvetet har valt att tillverka ditt unika skrin utifrån dina och andras tidigare erfarenheter.

Meningen med uppgiften är att du ska uppleva hur din tanke och handling samverkar i en slöjdprocess. Dina val handlingar under arbetsprocessen kommer att leda till att du ställer frågor såsom: ”Varför blir det så här?” eller ”Varför funkar inte detta?” Svaren på dessa frågor, i kombination med dina tidigare kunskaper, leder till nya lärdomar och förståelse. Tillverkning av skrinet kommer att bidra till en omfattande personlig utveckling av dina förmågor inom slöjd som du kommer att ha användning av i framtiden. Sammanfattat så kommer du att få en ökad förståelse för hur material, bearbetning och konstruktion påverkar skrinets form, funktion och bruksvärde.

Del ett av skrinets tillverkning handlar om att tillverka och montera ihop sidorna med sinkningsteknik och limma björk fanerad plywood på tak och botten av lådan. Detta ska vara klart under höstterminen. Alla mina instruktioner är på video och adressen till dessa ligger i veckoplaneringen undan. 

1: Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. 

 

Undervisningen ge dig förutsättningar att utveckla din skicklighet i en process där dina tankar, dina upplevelser och dina handlingar samverkar.  

Du utvecklar dina kunskaper om slöjdens arbetsprocesser. Detta innebär olika delar, idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. 

 

Jag lägger veckoplanering i tabellen undan för att handleda dig att nå ditt mål i denna förmåga utvecklingen. 

 

V-nr

Beskrivning  Kort förklaring eller adress till video 

v-34

Arbeta säkert

Ritnings lektion

 Säkerhet genomgång.

Rit teknik 

v-35

Såga sidorna

 v-36

 Börja formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 1

 V-37

 Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 1

 

 V-38

Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 2


 V-39

Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 2

 

V-40

 

 Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 3

V-41

 Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 3

 

V-42 

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 4 

V-43

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 4 

 

 V-45

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 5 

 V-46

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 5 

 

 V-47

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 6 

 V-48

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 6 

 

 v-49

Limma tak och botten på Skrinet.

Del 1

 V-50

Limma tak och botten på Skrinet.

Del 1

 

 V-51

 Tak och botten del 2 

 

     
     

.

2; Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg. 

 

Undervisningen ge dig förutsättningar att utveckla din kännedom om verktyg, tekniker, slöjdens begrep och arbetsprocessbeskrivning. 

 Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. Träna på att använda slöjds specifika begrep när du dokumenterar. 

Du dokumenterar under arbetsprocessen med ord och bild i slöjdloggen under/efter varje lektion. 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i SLÖJD 7-9
Uppgifter
Dokumentera under arbetsprocessen.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback