Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Förändringar

Jernvallsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Temat förändringar ger dig bland annat möjlighet att få veta mer om vattnets egenskaper. Vad som sker när man blandar ett fast ämne och en vätska och hur man snabbt löser socker.

NTA - ett undersökande arbetssätt

 

Tema Förändringar innehåller

 • Vattnets egenskaper, fast, flytande och gas.
 • Blandningar av två fasta ämnen
 • Blandningar av ett fast ämne och en vätska
 • Sockers löslighet i vatten
 • Saltkristaller
 • Kromatografi
 • Olika sätt att separera; silning, filtrering och avdunstning

 

Under varje uppdrag

 • Gör vi en förutsägelse
 • Vi undersöker
 • Vi formulerar ett resultat
 • Vi jämför förutsägelsen med resultatet

 

Mål

Vi arbetar med

 • enkla observationer och experiment i grupp och klassvis.
 • att göra förutsägelser och jämför dem med resultaten.
 • att dokumentera våra observationer och experiment.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Förändringar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback