Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation - Ordhatten

Norrgärdsskolan Norra Fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Vi vill att eleverna får en tydligare bild på ord som ofta förekommer i deras vardag.

 

Ordhatten

Tidsperiod

 HT 21

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

Vi vill att eleverna får en tydligare bild på ord och ting som förekommer i deras vardag. Varför vissa saker inte är okej att använda och vilka man kan använda. Eleverna är delaktiga då det är deras ord vi kommer att gå igenom gemensamt. Tex svordomar. 

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

  • Hämta förmågor och centralt innehåll från läroplanens kap 4

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

  • Vi har under ett fritidsråd gått igenom tanken med denna uppgift. Eleverna har då fått skriva en/flera lappar med ord som de inte vet vad de betyder och varför vissa använder dom. Vi kommer i mindre grupper gå igenom orden, sitta och diskutera och ställa frågor kring orden. 

Hur ser vi att vi når målet?

  • Vi vill att eleverna ska få möjligheten att förstå betydelsen av orden. Hur ord kan göra en glad, arg och ledsen samt varför/varför inte man ska använda orden. 
  • Vi kommer ej göra någon större dokumentation utan vi hoppas att vi ska kunna se en förändring i elevgruppen när det gäller hårda och sårande ord. 

Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback