Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

9

Modersmål arabiska Dikt analys ( poesi )

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Du kommer att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa 2 typer av dikter. Har du en favorit dikt? Varför tycker du om just den dikten? Vad gör en dikt bra? Du får välja en dikt som känns betydelsefull för dig, och sedan berätta för oss om denna dikt. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med hjälp av ett eget språk, använd därför detta när du väljer din dikt. Lycka till!

Lärandemål :

Att träna på, uttrycka tankar och känslor genom dikten

Att träna analysförmågan.

Att samtala och uttrycka egna åsikter,

Att förstå och använda olika begrepp.

Arbetssätt :

-Läs och lyssna på dikten

-Jobba i grupp och diskutera och reflektera över dikter.

-Analysera dikter.

-Presentera en egenvalda dikten. 

Bedömning 

- Din förmåga att formulera dina tankar i tal och skrift.

Du ska kunna upptäcka de olika varianter och dess skillnader/ likheter som finns i de olika typer av arabiska dikter.

Dina kunskaper i att använda de språkliga varianter samt användningen av de olika begrepp kommer också att bedömas.

Tidsplan 

Vi kommer att jobba med detta område i en 2 veckors period. Eleven ska sedan kunna skriva/ presentera och förklara en egenvalda dikten. 

 

https://youtu.be/5xkNAnWbtLs 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter