Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Höstpyssel

Diseröd fritidshem, Kungälv · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Lite mer höstpyssel och med inriktning mot kommande Halloween

Vi är snart klara med barnens fina hösttavlor där de målat med vattenfärg på A3 och sedan skrivit sina namn med rönnbär, och pyntat dem med pressade löv.

Nu sätter vi igång med lyktorna där vi kommer att erbjuda barnen att göra olika motiv, genom att visa på film hur man skapar och med det tydliggöra lätta instruktioner.

Senare kommer vi göra skräckinjagande fladdermöss av de många fina toalettrullar vi tacksamt mottagit från er!

Det kan hända att självaste Dracula också växer fram ur dessa...

Vi kommer också göra den orangea ballongen efter skolans policy om barns rättigheter enligt barnkonventionen.


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback