Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemi - Elektrokemi

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Vet du att batteriet i din mobiltelefon är en vidareutveckling av de "zombiegrodor" som Galvani upptäckte redan på 1700-talet? Inom det här arbetsområdet kommer du att arbeta med elektrokemi och du kommer att lära dig hur elektrokemi används i vardagen.

Vad ska vi lära oss?

Du kommer att få lära dig om följande:

  • RED-OX-REAKTIONER: om ämnen som lämnar ifrån sig och ämnen som tar upp elektroner. -oxidation, -reduktion, -oädla metaller, -ädla metaller, -spänningsserien, -väteutdrivande

  • BATTERIER: red-ox-reaktioner som ger ström. -galvaniskt element, -minuspol, -pluspol, -elektrolyt, -volt, -alkaliskt batteri, -galvanisk korrosion, -offeranod

  • ELEKTROLYS: reaktioner som drivs av elektricitet. - elektroder, -anod, -katod, -galvanisering, -eloxering

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha genomgångar, instuderingsfrågor och diskussioner där du få lära dig om elektrokemi, red-ox-reaktioner, batterier och elektrolys samt hur de används i vardagen.

Du kommer att få göra laborationer samt skriva en laborationsrapport

Vi kommer att besöka vetenskapens hus där ni kommer att få prova på elektrokemi.

 

Hur du får visa vad du kan:

De förmågor jag bedömer är hur du
*samtalar (skiljer fakta från värderingar, resonerar, motiverar, beskriver konsekvenser) och diskuterar (frågar, framför och bemöter åsikter/argument)
* hur du planerargenomför, utvärdera och dokumenterar laborationer.
använder och resonerar om kemiska begrepp, modeller och teorier (med exempel,
   beskriver, förklarar, ser samband, generaliserar, föreslår åtgärder)
Förmågorna kan du visa vid muntliga genomgångar/diskussioner/prov, praktiskt arbete och försöksredovisningar.
Du kommer att få göra ett läxförhör om metaller och ett prov om elektrokemi där du också har möjlighet att visa dina kunskaper.

På laborationstillfällena laborerar vi och tränar inför nationella prov.

 

När

Tidsplan: v 36 - v 41

v36 - v 38 metaller

v39 - 41 joner och elektrokemi

 


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Elektrokemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback