Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Demografi

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Håller jorden på att bli överbefolkad? Varför bor det så många i t ex Kina och Indien och så få i Mongoliet och Australien? Varför föder man så många barn i många fattiga länder? Vilka blir konsekvenserna när det föds allt färre barn i rika länder? Det är sådant vi kommer att läsa om i det här avsnittet.

Planering för Demografi

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Att förstå varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör i ett land, hur befolkningsfördelningen i ett land kan skapa problem och hur man kan lösa dem.

 

Att förstå hur befolkningsutvecklingen i världen ser ut, hur den är kopplad till fattigdom och hur det påverkar hur vi använder jordens resurser.

 

 

 

Undersöka

Analysera

Använda begrepp

Värdera och kommunicera
Förklara varför en del områden på jorden är mycket tätbefolkade och andra områden är nästan folktomma och vilka konsekvenser det får.


Förklara hur den demografiska transitionen fungerar.


Förklara vilken information man kan få ut av en befolkningspyramid.


Förstå vilka orsakerna är till att befolkningspyramider ser ut som de gör, vilka konsekvenser det ger för befolkningen och vilka lösningar som är möjliga för de problem som uppstår.


Relevanta begrepp.

 

Kunna några orsaker till fattigdom, några konsekvenser av den samt ge förlag på lösningar.

Diskutera

Ha genomgångar

Titta på filmer med Hans Rosling.


Du kommer behöva vara aktiv under lektionstillfällena då vi kommer att diskutera och träna på att läsa av statistik.


Du kommer också att få visa dina kunskaper på mindre skrivuppgifter samt ett prov.
Läroplanskopplingar

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback