Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Bollsport och bollekar åk 2-3 HT21

Bålbroskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Under denna period kommer vi jobba med olika bollsporter och bollekar. Vi arbetar med grovmotoriska grundformer i kombination med redskap såsom tillexempel studsa en boll och gå samtidigt, använda klubba och boll. Vi kommer även ha samtal om upplevelser av lek och fysiska aktiviteter samt om säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel.

Tidsperiod

 •  Vecka 40-43 samt 45-46

Förmågor

 • Samarbetsförmågan och respekt för andra.
 • Röra sig allsidigt i olika fysiska miljöer.
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet

Övergripande mål och riktlinjer

Eleven ska ges möjlighet att utveckla:

 • Sin förmåga att respektera och kunna samarbeta med andra.
 • Sin förmåga att förstå och kunna anpassa sig till enklare regler.
 • En allsidig rörelseförmåga och ett intresse för att vara fysiskt aktiv.
 • En god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
 • Eleven ska ges möjlighet att få prova på många olika aktiviteter.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Att samarbeta och respektera dina kamrater.
 • Att anpassa dina rörelser i de sammansatta grovmotoriska grundformerna.
 • Att leka enklare lekar och förstå dess regler

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att du visar att du kan använda dig av de sammansatta grovmotoriska grundformerna i de olika övningarna.
 • Genom att du är aktiv under lektionerna.
 • Genom att du visar att du tar hänsyn och kan samarbetar med dina kamrater.
 • Genom att du visar att du förstår reglerna i lekarna/spelen.
 • Genom att du samtalar om den egna upplevelsen av aktiviteten.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Få prova på olika bollsporter som tex. fotboll, tennis, handboll med idrott utan gränser
 • Killerball, sänka skepp, paintball, basketfia mm
 • Multiboll
 • Tärningen, vi slår gemensamt en tärning och gör det som siffran visar

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Bollsport och bollekar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback