Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Koll på NO - Kroppen

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Arbete med NO boken "Koll på NO 5". Kapitel 2 Kroppen.

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • Berätta om matens väg genom kroppen. (matspjälkning)
 • Veta varför och hur vi andas. 
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • Förklara musklernas och skelettets funktioner och hur de samverkar i kroppen. 
 • Kunna förklara hur andning, hjärtat och blodomlopp hänger ihop.
 • Beskriva några sjukdomar kopplade till arbetsområdena. 

 

Undervisningens innehåll/bedömning

 • Vi kommer att läsa text gemensamt 
 • Läsa/lyssna i textboken Koll på NO
 • Arbeta med uppgifter på arbetsblad.
 • Se på faktafilmer.
 • Ha diskussioner kring kapitlet.
 • Arbeta med begrepp och bilder
 • Skriva faktatexter
 • Bedömningsuppgifter under arbetets gång

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Koll på NO - Kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback