Skolbanken Logo
Skolbanken

läslyftet

Lekholmens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

Så här arbetar vi med läslyftet.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen ska lära sig att lyssna och kommunicera med andra. Väcka ett intresse för, böcker, bilder och bokstäver.

Mål

 • Barnen ska kunna ta en enkel instruktion
 • känna igen sin begynnelsebokstav och sitt namn
 • att använda ord i samspel med andra
 • väcka barnens intresse för böcker

Hur ska vi arbeta?

 • gå ofta på förskolans bibliotek
 • läsa mycket böcker
 • uppmärksamma barnen på deras bokstäver och namn
 • hjälpa dem att sätta ord på det de vill säga
 • använda oss av polyglutt

Dokumentation

 • genom att filma, observationer, ta bilder
 • återkommande reflektioner i arbetslaget
 • sätter upp deras alster på väggarna
 • dokumenterar på lärloggen

Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback