Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Vetenskapligt skrivande -PM

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 16 november 2023

Skriva ett s k PM dvs en utredande text av vetenskaplig karaktär

Planering:

1) Genomgång av texttypen+ exempel

2) Källtexter i form av ett färdigt kompendium + uppgift med tre valbara alternativ. Jobba med instruktionen och granska textexempel.

3) Skriva ett PM på temat språkförändring

4) Möjlighet till kompisrespons

Viktig förberedelse inför det nationella provets skrivdel under vårterminen.

Länkar:

Exempel - Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk - Uppsala universitet (uu.se)

Att skriva PM - läsa (inför NP Sv3) - Bing video


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska 3 vetenskapligt skrivande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback