Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Familjen Kippin

Magnetens förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Pedagogernas arbete med materialet Familjen Kippin på gruppnivå

 

 

Var är vi?

Avdelningen består av 20 stycken barn i åldrarna 3-6 år. Barngruppen består av många barn med olika modersmål. Vi ser ett behov för att utveckla språkförmågan genom att öva benämning, meningsuppbyggnad och berättande.

 

Vart ska vi?

Målet är att utöka barnens ordförråd, så att barnen lär sig ord som används i vardagliga situationer. Vidare är målet att öva meningsuppbyggnad. 

  

Hur gör vi?

Under hösten kommer pedagogerna arbeta med materialet Familjen Kippin för att stödja kommunikation- och språkutvecklingen på ett mångsidigt sätt. Övningarna används för att öva benämning, meningsuppbyggnad och berättande, vilket gör att materialet kan användas för alla barn oavsett modersmål för att utveckla språkförmågan. Arbetet med Familjen Kippin följs upp kontinuerligt tillsammans med förskolans specialpedagog. 

Materialet är indelat i sex stycken "teman" (vardagsrum, kök, sovrum, badrum, förskola, gård) med tillhörande tretton aktiviteter i form av lekar och spel. 

Gruppen delas upp i 3 grupper med 6-7 barn och en pedagog i varje grupp.

Vi sprider ut oss på avdelningen i tre olika rum. Vi samtalar kring varje tema och låter alla barn vara med i samtalet och komma med egna tankar. Vi använder oss av materialet som kommer med Kippin för att samtala kring, spela spel och träna ord och meningsbyggnad.

Vi har ett block där vi skriver finplanering, tankar och hur det gick. Vi varje tillfälle pratar vi om vad vi gjorde förra gången. Vad kommer barnen ihåg? Vi skriver kort ner barnens och pedagogernas reflektioner. 

Vi dokumenterar i processen i text och bilder.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen
Familjen Kippin - förskola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback