Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HEM

HEM ht 21 vt 22 AO

Falkenbergs gymnasieskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar kunskaper som är central för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.

Innehåll:

Undervisningen i ämnesområdet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att leva ett självständigt liv. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tillaga måltider samt utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter i hemmet.

Undervisning:

-Förmåga att tillaga måltider och utföra annat arbete i hemmet.
-Förmåga att tolka och använd information som handlar om arbete i hemmet, ekonomi och konsumtion.
-Förmåga att planera och genomföra köp till hemmet.

Vi kommer att arbeta med:

- Matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.

- Rutiner och metoder för hygien, tvätt och städning.

- Säkerhet vid hantering av redskap, verktyg och kemikalier i hemmet.

- Återvinning, källsortering och kompostering.

Bedömning:

- Deltagande i matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.

- Deltagande i undervisning om hygien, tvätt och städning.

- Deltagande i undervisning om säker hantering av verktyg. 

- Deltagande i att åka till återvinningsstationen.


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att tillaga måltider och utföra annat arbete i hemmet.

2) Förmåga att tolka och använda information som handlar om arbete i hemmet, ekonomi och konsumtion.

3) Förmåga att planera och genomföra inköp till hemmet.

Matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.

Rutiner och metoder för hygien, tvätt och städning.

Säkerhet vid hantering av redskap, verktyg och kemikalier i hemmet. Förebyggande säkerhetsåtgärder, till exempel brandskydd.

Återvinning, källsortering och kompostering.

Matriser i planeringen
HEM ht 21 vt 22 AO
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback