Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Känslor

Långareds förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Genom arbete kring värdegrunden vill vi hjälpa barnen sätta ord på sina känslor, förstå andras känslor och åsikter samt respektera sig själva och varandra. Vi kommer att arbeta i mindre grupper där barnen kommer få träffa alla pedagogerna i vårt arbete kring känslorna på olika arbetssätt.

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)

 

“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

 

Vi vill stärka barnens relationer till varandra och öka förmågan att lyssna på varandra samt kunna identifiera både sina egna och andras känslor.  

 

Mål:

Vi vill ge barnen verktyg för att kunna visa och hantera olika känslor genom bland annat TAKK, samtal och kroppsspråk. Hur upplever vi olika känslor och hur läser vi av varandras känslor?

 

 

Var är vi? (Nuläge)

Tillsammans i mindre grupper gör vi en tankekarta kring frågeställningen “Vad är en känsla?” 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill hjälpa barnen att få en bra grund för att lyssna på varandra och stimulera deras samspel, hur de känner och ha förståelse för andras känslor. Få en vi-känsla i gruppen. 

 

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Vi gör en tankekarta kring frågan “Vad är en känsla?” innan uppstarten på temat och inför varje känsla vi sedan ska arbeta med ställer vi frågan vad betyder känslan… glad, ledsen, rädd, lugn, arg, trött… för dig? samt ställer frågor kring hur man upplever känslan och om någon vet hur man tecknar känslan...

 

Inför veckoslutet följer vi upp vad barnen tagit till sig under veckan.

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper där barnen under veckan kommer att få träffa alla oss pedagoger och arbeta kring känslor på olika sätt, bland annat genom skapande och musik.  

Vi kommer använda oss av olika material, bland annat;

  • litteratur kring känslor

  • drama
  • musik och sång
  • skapande
  • känslomattor 

  • TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  • URPlay, bland annat på ”Djuren på Djuris” 

 

Lärmiljön på Galaxen är den vi kommer vara i. 

 

 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

Vi lägger ut bilder och text kring vad vi gjort under veckan på Unikum och reflekterar tillsammans med barnen under veckan.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback