Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

Språk och kommunikation

Milnergymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2021

Du arbetar med språk och kommunikation under hela skoldagen, både genom att förstå andra och att uttrycka dig själv på det sätt som passar för dig.

Du kommer att arbeta med att kommunicera i alla skoldagens lektioner, t ex under samling, vid de estetiska momenten eller i natur och miljö eller individ och samhälle. Vi kommer att samspela med dig, att ge dig möjlighet att svara, att välja och att förmedla vad du känner i olika situationer. Vi fotograferar och/eller spelar in video under skoldagen så att du får en möjlighet att reflektera över vad du gjort och även visa det i hemmet, så att ni har en möjlighet att kommunicera även där.


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.

Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback