Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Medeltiden

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2021

Vad var det för viktigt och spännande som hände under Medeltiden?

Syfte

Du kommer att:

 • få en inblick i hur det var att leva under Medeltiden i Sverige
 • få kunskap om viktiga saker som hände under Medeltiden i Sverige
 • få kännedom om några viktiga personer under Medeltiden
 • träna din förmåga att jämföra olika tidsepoker
 • få redovisa din kunskap om Medeltiden på olika sätt

 

Konkretisering av mål

Du ska efter avslutat arbete:

 • kunna beskriva hur det var att leva under Medeltiden samt jämföra med tidigare epoker och nutid
 • kunna beskriva någon viktig person under Medeltiden
 • kunna beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under Medeltiden
 • kunna  hämta information från olika källor såsom faktatext och filmer 

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att

 • se film
 • läsa faktatext både ensam och i grupp
 • gå igenom och lära dig begrepp som hör till ämnet
 • jämföra och beskriva bilder 

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde bedöms på vilket sätt och hur väl du kan:

 • beskriva hur det var att leva under Medeltiden, samt jämföra med tidigare epoker och nutid
 • beskriva någon viktig person under Medeltiden
 • beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under Medeltiden
 • hämta information från olika källor såsom faktatext och filmer 

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback