Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HAVHAV0

Hantverk- Introduktion

Almåsgymnasiet A, Borås Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

I den här kursen ska ni få grundkunskaperna i hår och makeup för att sedan kunna välja inriktning mot något av dessa inriktningar :-)

 

Hantverk- Introduktion

 

(Youtube;Kevin Murphy, 2021).

 

Lektioner kommer att hållas på måndagar, tisdagar och onsdagar fram till jul. 

Detta är startsidan för kursen (som den ni har i pingpong).

Hur?       Vi kommer att arbeta med uppgifterna i classroom, men lämna in vissa utvalda moment i Unikum (detta informerar vi er om).

Vad?       Praktiskt varvat med teoretiskt och fackterminologi

Kursens Grovplanering

 

- Finner ni på classroom: https://classroom.google.com/w/MzE5MjA2NTAyMzQ0/t/all 

 

Ibland kommer vi att koppla vissa uppgifter till Unikum, som ni ska lämna in här men det får ni reda på när det är dags.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Om ni vill skriva till mig funkar inte meddelandefunktionen som som på pingpong/pim. Utan ni får skicka       ett mejl till mig: jenny.alfredsson@edu.boras.se

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.

Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion.

Färg och form.

Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.

Utvärdering av arbetsprocess och resultat.

Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering av arbetet.

Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.

Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.

Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.

Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.

Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.

Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och gör med säkerhet komplexa beräkningar.

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar.

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet enkla beräkningar.

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att ha övervägt alternativa lösningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk.

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk.

Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.

Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa.

Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön.

Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.

Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande.

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen
Matris för kursen: Hantverk- Introduktion
Uppgifter
Prov Flätteknik

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback