Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Geometri åk 3

Gullhedskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 4 oktober 2021

Under några veckor ska vi arbeta med geometri där du kommer att få arbeta med olika former och figurer, omkrets och symmetri.

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

Beskriva olika geometriska begrepp och figurer.

Konkretiserat syfte

Det betyder att du ska få lära dig:

•Olika geometriska figurer.

•Hur de olika geometriska figurerna är uppbyggda.

•Enkel förstoring och förminskning av figurerna.

•Förståelse för vad symmetri är.

•Mätning, jämförelser och uppskattningar.

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

• lyssna på genomgångar

• träna själv

• laborera

• samtala och förklara i grupp

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

• vara aktiv i samtal och vid genomgångar

• använda  olika arbetsmaterial

• utföra och genomföra laborationer och andra uppgifter

• använda viktiga begrepp


Läroplanskopplingar

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matriser i planeringen
Matris för geometri åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback