Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Planering av egen träningsperiod, sömn-/träningsdagbok samt utvärdering.

Norgårdenskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 4 oktober 2021

Ett arbete som sträcker sig i flera veckor, som utgår ifrån individens målsättning i relation till en rad olika fysiska tester som utförs i början av perioden. Eleverna arbetar senare självständigt för att utveckla sina egenskaper genom sin egna planering som görs under de teoretiska lektionerna. Samtidigt arbetar vi med en sömn- och träningsdagbok för att testa på ett arbetssätt över flera veckor. Arbetat rundas av med beskrivningar av aktiviteter och reflektioner efteråt.


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback