Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4A kapitel 2

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 4 oktober 2021

Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för kapitel 2 i Matteborgen 4 A.

Mål för eleven:

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. Vi diskuterar problemlösningsstrategier och räknar tillsammans utvalda uppgifter samt tar upp nya matematiska ord och begrepp mm.
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel, lekar och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning i matteläxa.
 • Diagnoser till varje kapitel. Resultatet på diagnosen styr elevens fortsatte arbete med blå eller röda uppgifter i boken.
 • Matteprov på kapitel 1-2.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter