Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projekt 21-22 ”Kroppen är toppen!”

Sörgården förskola, Falköping · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Kroppen är toppen från tårna upp till knoppen! Vilka fina kroppar barnen har skapat med trolldeg. Några har fokuserat sig på hela kroppen och några på ansikten med alla detaljer. Nu blev vi nyfikna på att utforska hur kroppen fungerar. Genom att uppleva och göra saker utifrån barns inflytande och delaktighet syftar vi på att lära känna alla våra sinne bättre.

Vad: 

Vi utforskar utifrån barnens intresse i sitt skapande och deras frågor.

Det visade sig att Villekullabarnen intresserar sig för kroppens olika funktioner. Därför väljer vi att gå vidare och undersöka kroppsdelar och sinnen.

Vi vill veta mera om namn på ansiktens olika delar och vad man kan använda de till. Sinnen 

Mål för projektet: 

Utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde. 

Utveckla både det svenska språket och sitt modersmål

Utveckla förmåga att skapa och uttrycka tankar och upplevelser i olika uttrycksformer.


-Hur: 

- Respekt för varandra, ” Stop min kropp” 

- Närvarand pedagoger.

- Ingen ska uteslutas eller behandlas sämre en någon annan.

- Utforska långsamt med ett sinne i taget.
- Skapa spännande lärmiljö utifrån barns intresse.

- Använda sinneslådor för lärande. 
- Gå på promenader och uppleva omgivning med alla sinnen.
- Tillsammansskapande/ individuella skapande?

- Musik och dans från olika länder

- Poliglutt på olika språk

- Barnens delaktighet i projektet. 

Varför:
Med hjälp av utforskandet och upptäckandet lär barnen sig nya ord.
Hjälpa barnen att hitta nya strategier  i ett bredare lärande med  hjälp av alla sinnen. 

Vilket lärande ser vi: 

Under läsåret 2021-2022 arbetade vi med en gemensam temat i Falköping kommun "Förskolan Formulerar Framtiden!" och barnens rätt till språk och hållbara relationer.

Vid start på våran projekt lagt vi märke till barns intresse. Då såg vi att Villekullabarnen intresserade för kropp, ansikte och hur detta kan användas. Det var självklart att fortsätta utforska kroppen på ett djupare nivå och på detta viset växte fram Projektet: "Kroppen är toppen!"

Under projektets gång utforskade vi våra 5 sinnen. "Se", "Känna", "Smaka", "Höra", "Lukta".

 

Barnen fått möjlighet att vara uppmärksamma på allt de ser på våra promenader och ta kort på det de tyckte om.

 

Att utforska olika smaker (söt, surt, salt och beskt) var också väldigt spännande.

Under våran forskning av smaker bekräftade vi barnen att de var modiga och vågade smaka och det var helt Ok att tycka om olika smaker.


Att känna saker utan att se kan vara lite skrämmande och kan vara svårt att gissa vad gömmer sig under filten. Genom att känna på kokta spagetti utan att se använder sig barnen av sin fantasi och tyckte att det var äckliga maskar. Genom lärande om känsel lägger barnen mer märke på hur känns kompisarnas hår ( mjuk, len, hård). Nytryckt pärlplatta känns varm och skön.


Det visade sig att ljud kan vara sköna och obehagliga. Baren fick möjlighet att lyssna och gissa vad är det de hör. Som vi konstaterade det är jättesvårt att höra men inte "Se". Vi lyssnade på ljud av: havet, skogsfåglar, stadstrafik och rockmusik. Sedan fick barnen rösta (lägga 2 kapplastavar) i ett torn till ljud som de tycker mest om. Det visade sig att rockmusik vunnit flest av barnens röster.


Lukta på olika föremål och försöka att gissa vad är det som luktar är spännande och kul. Vi började med att skapa en ”doftlåda” då barnen fick möjlighet att välja och säga till om sin favorit doft. Några tyckte om kaffe, några sa att det luktar äckligt.

 

Som avslutning till våran projekt går vi på upplevelsepromenader. Med oss har vi uppgift för SinnesJakt”, pennor för att skapa ”Vårdikt” och IPad för att ta bilder på allt barnen tycker om.
Genom en film på IMovi kommer vi att dokumentera årets Projektarbete och låta barnen att reflektera om sina upplevelser och lärande.


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Synen,

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback