Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skattkammaren 3.Projektplanering2_Projektbeskrivning_Farsta_förskolor

181331 Förskolan Bullerbyn, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Vi tar vara på barnens funderingar och nyfikenhet kring ett pågående projekt om fladdermöss och utvecklar det vidare.

VAD: (Innehåll)

Under hösten 2021 kommer vi att arbeta med fladdermöss.
 
VARFÖR? (Syfte)
Alla blivande skolbarn i Farsta stadsdel kommer att arbeta med ett gemensamt konstprojekt om fladdermöss under oktober månad. Konstprojektet avslutas med ett vernissage där barnens konstverk ställs ut. För att förbereda barnen inför konstprojektet har vi börjat lära oss fakta om fladdermöss genom att läsa en faktabok tillsammans. Vi ser ett stort intresse och entusiasm hos barnen för detta ämne och vill därför fortsätta att arbeta och lära om fladdermöss även efter konstprojektet.Den bild av fladdermöss som många av barnen har är att de är läskiga, farliga och suger blod. Genom detta projekt vill vi skapa möjligheter för barnen att utveckla sina kunskaper i naturkunskap och sin förståelse för fladdermöss och deras roll som nyttodjur i naturens kretslopp
 
 
HUR? (Metod)
 
Vi kommer erbjuda aktiviteter som utmanar och utvecklar barnens förmågor inom naturvetenskap, matematik, språk, digitalisering och skapande. Några aktiviteter kommer vara vardagsnära, fångade i ögonblicket medans andra kommer vara skapade lärsituationer, med fladdermöss och verksamhetens mål i fokus. Vi kommer att arbeta i både helgrupp, individuellt och i mindre sammanhang. Vårdnadshavarna kommer att göras aktivt delaktiga i projektet tillsammans med sitt barn. Vi utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov för att skapa mångfald i lärandet kring fladdermöss.
 
 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback