Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation - Bokstäver, ordbilder och lästräning

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 7 juni 2022

Vi kommer att arbeta med bokstavsinlärning på flera olika sätt och med hjälp av våra sinnen. Vi kommer att träna att läsa och skriva enkla ord, samt att kommunicera i tal/tecken/bilder.

Syftet för arbetsområdet kommunikation

Utveckla dina läs- och skrivkunskaper och därigenom utveckla ditt språk och din identitet.

Målet är att du ska:

 

 • Känna igen och benämna bokstäverna i alfabetet.
 • kunna ljuda bokstäver. 
 • kunna forma alla bokstäver i första hand med stora bokstäver, men även små bokstäver.
 • kunna skriva enklare ord utan förebild.
 • kunna läsa och förstå en enkla meningar.
 • aktivt ska delta i kommunikationsövningar 

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med:

 • bokstavsträning
 • bokstavsljud
 • olika skrivövningar
 • lästräning
 • läsförståelse
 • kommunikationsövningar
 • alternativ kommunikation 

Hur?

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med att:

 • träna på att ljuda
 • läsa ordbilder och meningar med hjälp av ipad eller handalfabetet
 • skriva på iPad och  med penna.
 • olika appar och arbetsböcker.
 • titta på film om bokstäver
 • alternativ kommunikation

Bedömning

Jag kommer fortlöpande att bedöma din utveckling hur:

 • du kopplar rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav.
 • du läser genom att läsa enkla meningar och ord.
 • du kan forma alla stora och små bokstäver.
 • du kommunicerar med kamrater och vuxna (lyssna, fråga och svara).
 • du kommunicerar med alternativ kommunikation

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.

Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.

Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.

Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Kommunikation -bokstäver/lästräning 18/19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter