Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik ute

Harbo förskola, Heby · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Matematik är inte enbart siffror och tal på ett papper som vi undervisar i inomhus. Utan om vi går ut och använder oss av kroppen och olika sinnen kan vi få in både, språket, begrepp, sortering och mönster med hjälp av naturen och i leken!

Tema:

Bakgrund: 
(Här beskrivs bakgrunden till tema och valda läroplansmål. Var är vi?)

Matematik är något som ingår i förskolans läroplan (Lpfö18) och som vi på förskolan ska undervisa i. Matematik är så mycket mer än bara siffror som man skriver på ett papper. Eftersom barnen lär sig nya saker med alla sina sinnen så vill vi låta dom utforska matematiken på olika sätt och visa att den finns överallt i vår vardag. 

Förväntat resultat:
(Här beskrivs det förväntade resultatet - hur ser det ut när vi är framme? Vart ska vi?)

Vi vill att genom leken uppmuntra barnens nyfikenhet till att lära, undersöka samt att visa barnen att matematik finns i deras vardag på olika vis. Genom att ta ut matematiken och använda kroppens olika sinnen i lärprocessen så vill vi få ett lustfyllt lärande!

Utbildning/undervisning:
(Här beskrivs arbetet med valda läroplansmål, t.ex. undervisningsmetoder och aktiviteter. Hur gör vi?)

Vi kommer utgå från boken "Leka och lära matematik ute" som är uppdelad i fyra olika områden samt tips och idéer på aktiviteter kring dessa områden. Vi kommer även ta med olika uppdrag när vi går ut på utflykt som barnen får utföra. Undervisningen kommer ske i våra tre olika grupper, Björnarna, Rävarna samt Igelkottarna och vara åldersanpassat. 

Områdena är:

  • Matematikens språk
  • Mätning och rumsuppfattning
  • Sortering och mönster
  • Taluppfattning 

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
V.40
V.41
V.42
V.44
V.45
v.46
V.11
V.13