Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Väder

Västra skolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 11 november 2021

 

När människor möts är vädret ofta det första som de börjar prata om. Vi kan inte själva styra hur vädret kommer att bli. I appar, tidningar, radio och i TV kan vi varje dag läsa och lyssna på hur vädret ska bli samma dag, nästa dag och några dygn framåt. Detta är prognoser. Meteorologi är ett grekiskt ord som betyder ”Läran om vad som händer i luften”. De som ställer prognoser kallas för meteorologer och arbetar med att observera vädret.

 

I det här avsnittet behandlas delar av följande centrala innehåll:

Fysiken i naturen och samhället

 • Enkla värdefenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Fysiken och världsbilden

 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, t.ex. artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Förmågor och kunskaper att utveckla

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • Kunna förklara skillnaden mellan väder och klimat
 • Veta att det finns olika klimatzoner och veta vilken klimatzon vi har här i Norden. 
 • Veta att det finns olika lufttryck, lågtryck och högtryck, och hur dessa skiljer sig åt.
 • Kunna räkna upp olika mätinstrument som behövs för att göra en väderprognos.
 • Kunna använda ämnesbegreppen på ett korrekt sätt: väder, klimat, zoner, barometer, lufttryck, temperatur, nederbörd, vindstyrka, prognos, mätinstrument
 • Utvärdera arbetet.

Arbetssätt

Läsa och diskuterar olika texter och se några korta filmer.

Arbeta tillsammans för att lära oss de olika begreppen och andra viktiga ord och sätta dem i rätt sammanhang.. Vi gör det bland annat genom att samtala, skriva, och rita. Genomföra en undersökning, en observation av vädret under en vecka. Använda olika mätinstrument.

Redovisa resultatet av observationen i form av olika diagram.

Skriva en kortare text där ämnesbegreppen används på ett korrekt sätt.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa klimatzoner 22 november
4 begrepp om väder

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback