Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F - 6

Eget projekt åk 6

Sta Gertrud skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Eleven ska skapa en uppgift som är baserad på det slöjd teknikerna vi har lärt oss.

EGET PROJEKT

Du kommer under denna termin arbeta med ett eget projekt/arbete i slöjden. Du ska alltså själv, med handledning av lärare, bestämma vad du ska arbeta med och hur du ska göra.
Du kan välja att göra en större sak, exempelvis ett klädesplagg, eller arbeta utifrån ett tema. Under detta arbetsområde väljer du vad du själv vad du vill arbeta med och vilken teknik du vill använda.

DET KAN EXEMPELVIS VARA:

Garnteknik Sticka, virka, fläta, knyta, väva i bandgring

Sömnad – maskinsömnad, handsömnad

Broderi – fritt, bundet (korsstygn)

Tovning – arbeta med ull

Återbruk/re design – göra någonting nytt av någonting gammalt

Textiltryck 

FÖRSLAG PÅ ARBETSGÅNG

1. Planering

planeringen beskriver du:
* Vad/vilken produkt du ska arbeta med.
* Hur/vilken teknik och arbetsbeskrivning du ska använda.
* Presentera med en bild på hur din tänkta produkt ska se ut och infoga skissen i planeringen.

2. Framställning

– Tänk på att arbeta koncentrerat och noggrant för att hela tiden utveckla din arbetsprocess. Försök också att arbeta så självständigt som möjligt utifrån din arbetsbeskrivning och de instruktioner du får.

3. Utvärdering

– I utvärderingen skriver och berättar du om ditt färdiga arbete och hur du har gjort när du har tillverkat det. Berätta också vad du skulle gjort annorlunda om du fick göra om det. Du använder dig av slöjdspecifika begrepp, dvs ord som är specifika för textilslöjden


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback