Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

TRÄTRK02

Trä 2. (Beklädnad)

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 19 oktober 2021

Syfte och mål: Du ska i denna kurs utveckla förmågan att utföra grundläggande byggnadsarbeten i olika material. Utveckla dina kunskaper om byggnadskonstruktioner och krav på utförande. Tänka kostnadseffektivt och hållbart byggande men också hälsosamt. Genom att samverka med arbetskamrater och andra aktörer på arbetsplatsen tränas fackspråket och förståelsen för varandras arbetsuppgifter. Arbetsområdet vi jobbar med är träarbete/snickaryrket.

 

 

Snickaryrket

Att jobba som snickare är ett traditionellt och hållbart hantverk som står sig än idag med moderna och anpassade konstruktionslösningar och sunda materialval.  

För den som vill bygga och bo i ett hållbart, sunda samt energi- och kostnadseffektivt hus tillverkat av trämaterial finns idag goda möjligheter.

Snickaryrket är ett hantverk som kräver stor yrkesskicklighet.

 

Som snickare behöver du vara noggrann. Ämnet trä (beklädnad) ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra byggnation i trämaterial. Eleverna utvecklar kunskaper om in- och utvändiga tak- och väggbeklädnader samt om invändig golv-beklädnad. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om montering av isoleringsmaterial mot värme och kyla samt fukt- och luft-tätning. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om montering av fönster och dörrar samt om snickerier, inredningar och listverk.

Undervisningen i ämnet husbyggnad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
 • Utvändig beklädnad, till exempel montering, olika typer av träpanel samt utvändiga dörr- och fönsterfoder i trä.
 • Invändig beklädnad på golv, väggar och i tak, till exempel skiv- och panelbeklädnad på vägg och i tak och skivbeklädnad på golv.
 • Utvändig takbeklädnad, till exempel montering av underlagspapp, ytskikt som shingel, pannor av tegel, betong, plåt. Tillhörande läktning.
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Trä 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback