Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Imperialism, nationalism och första världskriget

Björkskataskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 24 september 2023

Vi ska läsa om imperialism och nationalism och hur dessa så småningom tar sig uttryck i ett första världskrig.

Förmågor som du övar under arbetets gång:

  • använda en historisk referensram

 

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

  • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • Det första världskriget, dess orsak och följder.
  • Ryska revolutionens orsaker och konsekvenser
  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  • Du utvecklar och prövar din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsområden

Imperialism

Nationalism

Första världskriget

 

Hur vi ska arbeta med detta:

Genomgång

Film

Muntliga diskussioner

Skriftliga reflektion både enskilt och tillsammans

Läsa och jobba med gleerups

Läsa och jobba utifrån andra läromedel och/eller faktatexter

 

Hur du ska visa dina kunskaper

Skriva ett brev eller en insändare om första världskriget för att visa att du kan använda en historisk referensram

Utöver det kommer vi i klassen överens om hur ni ska visa era kunskaper.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Imperialism, kolonialism och första världskriget
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback